Program

Kandidater till Kyrkofullmäktige i Norrköpings pastorat
Kandidater till Kyrkofullmäktige Söderköping S:t Anna församling
 1. Gunvor Wissmar Skoog
 2. Anwar Samuelsson
 3. Björn Dahlskog
 4. Martin Sjölander
 5. Bengt Svensson
 6. Charlotta Hollertz
Kandidater till Stiftsfullmäktige
 1. Ingrid Cassel, Norrköping
 2. Daniel Noregran, Linköping
 3. Christina Blomqvist, Norrköping
 4. Sophia Jarl, Vikbolandet
 5. Madelaine Erlandsson, Linköping
 6. Siw Warholm, Tranås
 7. Leif Bronsén, Linköping
 8. Fame Demir, Norrköping
 9. Anita Jonasson Kron, Linköping
 10. Christer Frey, Norrköping
 11. Lars-Åke Bergman, Tranås
 12. Anna Sotkariira-Wik, Norrköping
 13. Gunvor Wissmar Skoog, Söderköping
 14. Inger Persson, Linköping
 15. Eva Hellberg, Aneby
 16. Susanna Alexandersson, Tranås
 17. Ulf Lundberg, Aneby
 18. Anita Walfridsson, Aneby
 19. Wanja Dolk, Aneby
 20. Caroline von Wachenfelt, Aneby
Kandidater till Kyrkomötet
 1. Madelaine Erlandsson, Linköping
 2. Christina Blomqvist, Norrköping
 3. Ingrid Cassel, Norrköping
 4. Daniel Noregran, Linköping
 5. John E. Weinerhall, Linköping
 6. Susanne Alexandersson, Tranås
 7. Fame Demir, Norrköping
 8. Eva Hellberg, Aneby
 9. Caroline von Wachenfelt, Aneby
Norrköpings pastorats kyrkofullmäktige
Vad gör man här och vad driver vi?
S:t Anna pastorats kyrkofullmäktige
Vad gör man här och vad driver vi?
Linköpings stiftsfullmäktige
Vad gör man här och vad driver vi?
Kyrkomötet
Vad gör man här och vad driver vi?
S.t Olai kyrka, Norrköpings stadskyrka sedd från Drottninggatan

Vad är Norrköpings pastorats fullmäktige?

Det är pastoratets högsta beslutande organ som bland annat tillsätter ledamöter i kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut.

 

 • Norrköpings pastorat består av församlingarna S:t Olof, S:t Johannes, Borg och Kolmården.

Borgerligt alternativ vill…

•att all verksamhet ska genomsyras av vår kristna tro.
• värna kyrkans traditionella gudstjänstliv och möta
dagens samhälle och dess frågor.
• värna diakoni och själavård.
• verka för en aktiv sjukhuskyrka och jourverksamhet för
att möte människor i kris och sorg.
• tillhandahålla såväl tradionella och fysiska gudstjänster.
• ta tillvare digital teknik för att tillhandahålla digitala
gudstjänster m.m.
• motverka att makt och resurser koncentreras till
Svenska kyrkan i Uppsala.
• verka för ett golv och tak på kyrkoavgiften.
• verka för rätten att välja sin församling.
• värna om det kyrkliga kulturarvet.
Vårt program i Norrköping, för utskrift PDF

S.t Olai kyrka, Norrköpings stadskyrka sedd från Drottninggatan

Vad är S-t Anna pastorats kyrkofullmäktige?

Det är det högsta beslutande organet i Söderköpin S:t Anna församling och här beslutas om kyrkoavgift, budget samt väljs ledamöter till församlingarnas styrelser, kyrkoråden.

Borgerligt alternativ vill…

•att all verksamhet ska genomsyras av vår kristna tro.
• värna kyrkans traditionella gudstjänstliv och möta
dagens samhälle och dess frågor.
• värna diakoni och själavård.
• verka för en aktiv sjukhuskyrka och jourverksamhet för
att möte människor i kris och sorg.
• tillhandahålla såväl traditonella och fysiska gudstjänster.
• ta tillvara digital teknik för att tillhandahålla digitala
gudstjänster m.m.
• motverka att makt och resurser koncentreras till
Svenska kyrkan i Uppsala.
• verka för ett golv och tak på kyrkoavgiften.
• verka för rätten att välja sin församling.
• värna om det kyrkliga kulturarvet.
Vårt program i Söderköping, för utskrift

S.t Olai kyrka, Norrköpings stadskyrka sedd från Drottninggatan

Vad är Linköpings stiftsfullmäktige?

Det är stiftets högsta beslutande organ och tillsätter ledamöter i bl a stiftsstyrelse och domkapitel.
Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka inom stiftet behöver renoveras.

 

 • Stiftsfullmäktige har 65 ledamöter. Borgerligt alternativ har idag fem ledamöter varav två från Norrköping. Gemensam valsedel för hela stiftet.
S.t Olai kyrka, Norrköpings stadskyrka sedd från Drottninggatan

Vad är Kyrkomötet?

Det är svenska kyrkans högsta beslutande organ, motsvarande Sveriges Riksdag.