Ingrid Cassel

porträttfoto Ingrid Casselll

Utbildning: Civilingenjör
Yrke: Företagare
Kandiderar till: Kyrkofullmäktige, Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet.

Kandiderar till Kyrkofullmäktige, Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet 68 år civ.ing. och egen företagare sedan 25 år Aktiv i kyrkan med såväl förtroendeuppdrag som församlingsmedlem. Pastorat: Ledamot kyrkofullmäktige och gruppledare 2:vice ordförande i kyrkorådet Stift: Ledamot av stiftsfullmäktige Ersättare i stiftsstyrelsen Ordförande för Vadstena Folkhögskola Engagemang i kyrkan sedan unga år genom deltagande i ungdomsverksamhet, att vara kyrkvärd och medlem av kyrkokör. Mitt engagemang i kyrkan sker utifrån min kristna tro och en önskan om att verka för en kyrka med framtidstro och med respekt för våra kristna traditioner och kulturarv. För mig är kyrkan mitt i byn en bild för en folkkyrka som alltid finns och som kommer att vara en viktig plats för gudstjänst och gemenskap.