Rolf Asplund

porträttfoto av Åke Bjerselius

Utbildning:
Yrke: Företagarer
Kandiderar till: pastoratets kyrkofullmäktige.

Kandiderar till Kyrkofullmäktige 77 år egen företagare sedan 30 år Ersättare kyrkofullmäktige Har haft ett engagemang i kyrkan som församlingsmedlem under hela mitt liv. Kyrkan har, utifrån min kristna tro, alltid varit en viktig mötesplats för gudstjänstfirande och för deltagande i kyrklig verksamhet. Genom kyrkan och den kristna tron har viktiga kontakter med andra skapats och kunnat bevarats över tiden.

Share This