Päivi Johansson

Fotoporträtt Paivi Johansson

Utbildning: Civilingejör
Yrke: Pensionär
Kandiderar till: Norrköpings pastorats kyrkofullmäktige.

 

 

 

Det är första gången jag engagerar mig kyrkopolitiskt trots att för mig kyrkan alltid har stått mitt i byn. Vårt demokratiska samhälle vilar på arvet av grekisk demokrati, ett romerskt rättssystem, kristen moral och lutheranskt arbetsplikt. Arvet förpliktigar och ska vårdas och utvecklas för framtida generationer.

Kyrkan ska stå mitt byn, ska vara närvarande, välkommande och med församlingarna i centrum. Ingen toppstyrning eller politisering med teologin undanskaffad utan det lokala inflytande och den kristna tron ska vara i fokus.

Vill lyfta fram Borgerlig alternativs prioriterade områden vilka ska värnas:
Församlingarna och gudstjänstlivet, kunskap om kristen tro genom satsningar på barn- och ungdomsverksamhet, volontärer och diakoni samt kyrkomusiken och kulturarvet.

Svenska kyrkan bör och ska hjälpa förföljda kristna runt om i världen. Idag finns ett engagemang bara på papperet men inte i verkligheten. Antalet kristna som förföljs och dödas för sin tro ökar enligt Open Doors World Wide List 2021 och jag anser att svenska kyrkan självfallet ska prioritera och hjälpa våra trosfränder.

Lite om mig själv: Civilingenjör, lämnat arbetslivet, är förenings- och politiskt aktiv. Gift, barn och barnbarn, är kulturtant och har en trädgård. Givetvis har jag gått i söndagsskola, sjungit i kyrkans barnkör och konfirmerats. Besöker alltid kyrkor på semestern och på resor för att njuta av den kulturskatt som finns här i Sverige och på andra ställen.

 

Päivi Johansson

 

 

Share This