Madelaine Erlandsson

Madelaine Erlandsson fotoporträtt

Kandiderar till Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige.

 

Egen företagare sedan 40 år och aktiv i kyrkan lika länge.
Jag har varit aktiv i Moderaterna
Är nämndeman i Förvaltningsrätten
Kyrkvärd
Ordförande i Kyrkofullmäktige i Linköpings Domkyrkopastorat
Ledamot i Stiftsfullmäktige 
Ledamot i Stiftstyrelsen
v.ordförande i Stiftstyrelsens Au
Ledamot i Kyrkomötet
Vice ordförande internationella rådet.

Jag värnar om en öppen och opolitisk kyrka som ser positivt på framtiden och som motverkar all centralisering. 
Församlingarna är det viktigaste redskapet för att förmedla våra kristna traditioner och kulturarv. 
Jag vill lyfta fram diakonin och värna om musiken i kyrkan.
För att kunna verka för en framtida kyrka måste vi ha en god ekonomisk hushållning.

 

Share This