Henric de Koster

Henric de Koster fotoporträtt

Utbildning:
Yrke: Organist
Kandiderar till:
Norrköpings pastorats kyrkofullmäktige

https://dekoster.se/

Hej!

Jag heter Henric de Koster och kandiderar självklart till Borgerligt Alternativ i kyrkovalet 19 september.

Jag är född i Utrecht (NL) och döpt och konfirmerad i den nederländska reformerta kyrkan. Jag bor i Sverige sedan 1964.

Som förtroendevald inom Svenska kyrkan är jag nybörjare, men jag har många år av facklig verksamhet bakom mig och har bl.a. varit ordförande för kyrkomusikerna i Linköpings stift och är nu ordförande i en bostadsrättsförening och revisor i en församling.

Att jag vill engagera mig som förtroendevald inom Svenska kyrkan beror bland annat på att BA vill arbeta för en god ekonomisk hushållning och motverka ensamhet och psykisk ohälsa genom diakoni och själavård. So far so good.

Men när dopföräldrar, brudpar eller dödsbo av en kyrkoherde förvägras att få anlita en önskad präst eller musiker inom ramen för kyrkans clearingsystem motverkar man sitt syfte. Det blir dålig eller ingen själavård alls och man riskerar genom sitt agerande att tappa än fler medlemmar. Är det god ekonomisk hushållning?

 

BA vill också, att kyrkomusiken skal få ljuda och ta plats. Bra, eftersom jag själv är pensionerad kyrkomusiker. Orglarna är i regel kyrkornas dyraste fasta inventarier. Men man avsätter alldeles för lite medel för att hålla dessa klenoder i gott skick, vilket ofta även gäller övriga musikinstrument i församlingarna. Och hur kul är det att få spela på ostämda eller dåligt fungerande instrument? Med bra underhållsplaner håller församlingens musikinstrument längre. Och skall kyrkomusiken få ta plats måste det vara kyrkomusikern, som utifrån sin kompetens ansvarar för vad som skall spelas och sjungas i kyrkorna, inte någon annan.

 

Självklart skall såväl frågan om friare församlingstillhörighet och en folkligare kyrka prioriteras. Kyrkans centralisering skall motverkas och Norrköpings pastorat bör upplösas för att kunna återgå till självständiga församlingar med egna kyrkoherdar och med eget personal.

 

Tycker du som jag, helt eller delvis? Kryssa mig gärna, jag har plats 4 på valsedeln.

Share This