Gunvor Wissmar Skoog

Gunvor Wittmar Skoog
Yrke: sjuksköterska
Kandiderar till: Kyrkofullmäktige och Stiftsfullmäktige
Aktiv i kyrkan som församlingsmedlem och förtroendevald i Kyrkoråd samt ersättare i kyrkofullmäktige denna mandatperiod.
Tidigare aktiv i kyrkoråd och kyrkvärd vid församlingens gudstjänster och diakonala verksamhet under en längre period.
Genom dopet invigd i kyrkan och uppvuxen i kristen tro med kyrkliga traditioner. Gudstjänstens betydelse för gemenskap och tillhörighet.
Jag vill särskilt arbeta för att öka den diakonala verksamheten och att fler kan delta i församlingsarbetet samt att barn och unga ska känna tillhörighet och gemenskap i kyrkan.
Share This