Daniel Norgran

Daniel Norgran fotoporträtt

Utbildning: Masterexamen i Statsvetenskap vid LNU i Växjö

Yrke: Statstjänsteman

Kandiderar: till Stiftsfullmäktige samt Kyrkomötet

Kandidat till Stift och Kyrkomöte

Ålder: 32

Utbildning: Masterexamen i Statsvetenskap vid LNU i Växjö

Yrke: Statstjänsteman 

Har varit aktiv i kyrkan sedan valet 2013. Varit kyrkvärd i Öjaby församling och SKUT-ledamot i Öjaby/Bergunda pastorat. Är numera ordförande i Borgerligt Alternativ i Linköping och har varit ersättare i domkyrkofullmäktige i Linköping och ersättare i Linköpings Stiftsfullmäktige den senaste mandatperioden. Jag vill driva att kyrkan på ett bättre sätt skall representera medlemmarna i kyrkan och att kyrkan skall fokusera på kyrkans liv istället för att ta ställning i partipolitiska frågor. 

Share This