Anna Sotkasiira Wik

porträttfoto av Åke Bjerselius

Yrke/utbildning: projektledare, innovationsledare och undersköterska.

Uppdrag inom Svenska kyrkan: ledamot i Kyrkofullmäktige.

Kandiderar till: Norrköpings pastorats kyrkofullmäktige samt stiftsfullmäktige.

Anna Sotkasiira Wik, 52 år 

Jag vill verka för en än mer öppen och närvarande kyrka som bygger på de lokala församlingarna. Församlingarna och dess arbete ska vara navet, en mötesplats genom livet och dess olika faser. Det är även viktigt att kyrkan kan möta med stöd och hjälp människor i olika situationer såsom oro, kris och sorg, därför är det oerhört viktigt att det finns verksamhet även utanför kyrkans lokaler med en aktiv sjukhuskyrka och jourverksamhet.

Tillsammans kan vi verka för en kyrka i tiden med rikt kulturarv vart församlingarna står i centrum.

 

Share This