BoA Historik

Den lokala partiföreningen Borgerligt Alternativ bildades den 31 maj 2006 på Olandsbygdens Golfrestaurang, Gärdeby, Alunda.

Initiativtagare var Sten Daxberg, Österbybruk, Sune Berglund, Anders Höglund och Stig Andersson samtliga från Alunda.

Anledning till bildandet av ett nytt lokalt parti var att öka den mycket låga representationen ifrån de södra kommundelarna. Demokrati och representation hör ihop. För bildarna var det framför allt viktigt att röster från de södra tätorterna Alunda, Gimo och Österbybruk skulle ha plats i beslutande kommunala politiska församlingar för att service och utveckling skulle få samma möjlighet i kommunens samtliga fem tätorter.

Vid bildandet antogs även stadgar och förslag till partiets första valsedel Val till Kommunfullmäktige. Valsedelns utformning kom att uppta 19 namn. Valplattformen redovisades även vid detta möte och antogs.

boa ser sig som ett nytt och modernt parti. I stället för medlemmar och medlemsavgifter organiseras partiet via sympatisörsregister. Inga avgifter tas in, frivilliga bidrag mottas tacksamt. Sympatisörsmöten hålls minst 2 gånger per år. Partiet arbetar mestadels genom Internet. Denna hemsida har under sommaren 2008 tagits fram för att information och kontakt med kommunens invånare ska kunna ske på ett enkelt sätt.

2008-07-18 Styrelsen