NYHET

Ny ordförande för partiet är Lars O.Holmgren

2018-01-28

Vid det extra årsmötet avgick tidigare ordf. A-K Malmström, som även lämnar partiet. 

EXTRA ÅRSMÖTE Fredagen den 26 januari kl.19, Kvarnen i Gimo.                Ärende: Val av ny ordförande 

2017-12-15

Anmälan senast den 22/1.       A-K Malmström 070-5300903, ann-katrin.malmstrom@telia.com.  Ingemar Adén 0733-758390.familjen.aden@telia.com

Registrerade sympatisörer hälsas Välkomna!

Vi Gratulerar vår nestor Stig Andersson på hans 90-årsdag! 

En av grundarna till vårt Lokalparti boa och ännu aktiv!

2017-11-27

Stig 90 år

Välkommen!

 

- Vi har focus på de lokala frågorna.

- Vi bygger 100% av vår politik utifrån den lokala situationen i Östhammars Kommun.

- Vi tror på utveckling, inte avveckling av kommunen, - Brandförsvar, VA-verksamhet. Uppsalakontor  

- Vi tar ansvar för kommunen. 100% närvaro vid Kommunfullmäktiges sammanträden.

                                   DU kan lita på LOKALPARTIET BOA!              

                 

Följ oss på Facebook; facebook.com/boaosthammar.

 

Vi har som lokalparti valt att lyfta frågor som har en lokal avgörande betydelse för många människor. Vi har med enfas drivit frågan om hela kommunens fortsatta utveckling, påtalat demokratiska brister i spåren av den s k "Östhammarsandan" där saker görs upp bland kommunalråden och inte i kommunfullmäktige. Vi har visat på orimligheterna i det s k mervärdesavtalet. Vi har många gånger satt focus på kommunens oförmåga att genomföra professionella fastighetsaffärer, som vad gäller agerandet vid Cirkusplatsen, Sjötorget och nu senast Storbrunn.

Vi har gång på gång poängterat att kommunorganisationens roll är att vara till för invånarna och inte tvärtom. Vi tar framtidsfrågorna på allvar, som nu senast vad gäller kommunens nya kontor i Uppsala, där vi har ett annat alternativ som bättre gynnar vår kommun, vi föreslår lediga lokaler i Alunda. En annan framtidsfråga är kommunens agerande vid den s k Gästrike Vattenaffären. Och så har vi den kanske allra viktigaste, d v s våra barns förmåga att tillgodogöra sig tillräcklig utbildning under sina barn- och ungdomsår i kommunen, där vi varit en stark röst för förändring inom ett område som resultatmässigt ständigt underträffar sig själv.

Som sagt, vi har inte legat på latsidan, och vi räknar med att fortsätta vara "folkets röst". Det är inte gratis att ifrågasätta dumheter och gå sin egen väg baserat på fakta, kunskap och värderingar, som när vi som enda parti även ifrågasätter kommunens snabbt ökande upplåning som ökat med 56% under de fem år vi haft denna sosse/centermajoritet.Det är därför som vi vill att Du ska bli en av oss och tillsammans i nästa val bryta den här kommunens kräftgång och ge den de förutsättningar vi alla förtjänar!

 

           

 

Vår information hittar du på

facebook.com/boaosthammar.

 

 

BoA, valfrihetens oppositionsröst i Östhammar!   

Väl mött - boa

 

tillväxt östhammar

 

 

 

 [counter] besökare på sidan