Apropå folkomröstningar och annat.

I Östhammars kommun tenderar det mesta om en fråga i taget och gärna så små som möjligt. Folkomröstningsdiskussionen visar detta extra tydligt, dvs många talar om den ekonomiska konsekvensen av en ev. omröstning snarare än SJÄLVA PRINCIPEN folkstyre, dvs ska inte invånarna i en kommun ges möjlighet att säga sitt i form av ett allmänt val där antingen alla politiker tydligt redovisar vad dom avser att rösta på vad gäller slutförvar ochannan nukleär verksamhet i kommunen, eller genom en direkt folkomröstning! Är inte det ett rimlighetskrav i en fråga som utan motstycke är den största i kommunens historia! Vi kan inte ha politiker som år efter år kan ducka och gömma sig i mängden, och inte ta det ansvar man har i lagens mening som förtroendevald!

Huruvida politikerna sedan lyssnar på detta eller ej, ska ju invånarna inte i detta skede ta hänsyn till, snarare lägga på minnet då det är dags för nästa val, dvs vilka politiker är att lita på och vilka är det inte. För kom ihåg att i en demokrati så är det alla invånare som harmakten, inte invanda roller och partier ..... Och att vi även i Östhammars kommun någon gång ibland måste lära oss tala om principer!

Viktigt att komma ihåg är att frågan om folkomröstning eller ej, är INTE frågan om det ska byggas slutförvar eller ej. Det är endast frågan om VÄLJARNA I ÖSTHAMMARS KOMMUN har en röst eller om det av hävd är ett antal i kommunhuset som bestämmer vår framtid? För frågan om ett ev. slutförvar i kommunen har aldrig, hör och häpna aldrig varit föremål för prövning i ett allmänt val !!! Självklart skulle detta gjorts för mycket länge sedan, vilket bara visar att demokratin i Östhammars kommun är eftersatt!