Säkerställ Gimo Sim-och sporthalls verksamhet.

Efter att tagit del av olika pressinlägg, som gällt stängningen av Gimo Simhall, så blir man något fundersam över tingens ordning.

Skälet till stängningen som Fritidskontoret angett ska vara ”risk för personfara”. När sedan   L-E Näsström (tidigare under 30 år chef för simhallen) gör en uppföljning av protokoll mm, visar det sig att det inte i något protokoll framgått att det finns så stora brister så att hallen måste stängas. Vilka skäl kan då ligga bakom beslutet?

Gimo sim- och sporthall är den anläggning som har fått en mycket väl planerad och utformad anläggning i omedelbar närhet till kommunens gymnasieskola, de tre f -högstadieskolor och en stor idrottsanläggning, med kommunens enda konstgräsplan. Vi har här ett genomtänkt och väl utarbetat koncept för friskvård och idrottsutövning. Planeringen är ett föredöme för hur ett samhälle ska bindas samman och för att man ska få ut största möjliga effektivitet av olika verksamheter till bästa ekonomiska utfall. Närhet, bredd och effektiv ekonomi utgör en god hushållning med kommunens resurser.

Att idag bara komma på tanken att inte underhålla och bevara byggnad och verksamhet är för oss och många andra fullständigt huvudlöst. Kommunen har ett ansvar att säkerställa att de investeringar som gjorts genom åren av kommunens skattebetalare inte slösas bort pga diffusa skäl.

Att underhåll inte skett, som det borde under åren och att kommunen inte har kompetens att beställa en takkonstruktion som håller måttet, ska inte ligga till grund för att anläggningens vara eller inte vara ska behöva diskuteras. Gimo sim- och sporthall har vid årsskiftet ett bokfört värde av 8 235 979 kr.

Behovet av simhallen behöver inte nämnas, då det redan i olika insändare tydligt framgått att den är viktigt för många olika grupper i samhället, inte minst för skolans elever och för funktionshindrade. Det visar sig genom att Gimo simhall har det överlägset högsta antalet besökare av kommunens samtliga simhallar!

Om inte verksamhetsutövarna upplevs som viktiga för kommunens ansvariga, så borde de ekonomiska effekterna av en stängning ha en avskräckande betydelse. Det måste finnas en framtid för en stor sim- och sportanläggning i Östhammars kommun, där kommunens invånare redan investerat så stora summor av skattemedel.                            

Kommunen har helt enkelt inte råd att låta simhallen ”drunkna”.

Ann-Katrin Malmström                                                                                                          

Sune Berglund