Motion

gällande utredning om outsourcing av kommunens IT-verksamhet.

 

Är kommunen bäst på att driva och utveckla kommunens IT-verksamhet?

 

Ställer man sig den frågan så blir man ytterst tveksam. Att följa med i utvecklingen som går i rasande fart är svårt för en liten landsbygdskommun. Det har också vid ett antal tillfällen i kommunens IT-verksamhet framgått att kompetensen och uppdatering vad som är möjligt inom området inte är så högt utvecklad som det idag finns information om att man kan uppnå.

 

Internetanvändningen ökar. Försök med e-demokrati görs i ett antal kommuner. Kommunikation mellan medborgare och offentlig sektor sker i allt större omfattning via Internet. Stora satsningar görs på olika e-tjänster av olika slag.

IT i undervisningen växer. Allt vanligare är att varje lärare och elever i grundskola och gymnasieskola har sin egen bärbara dator. Att följa med i utvecklingen, uppehålla en god service mot allmänheten, supporta den egna personalen och skolornas elever kräver att IT-avdelningens personal har kompetens för detta.

 

Ett annat skäl till att vi föreslår att man utreder outsourcing av IT- verksamheten är att kostnadsbilden blir en helt annan än om man driver den i egen regi. I rapporten ”IT-sourcing i offentlig sektor” redovisas flera exempel på hur kostnaderna för IT-verksamheten har reducerats med 20–25% då hela eller delar av IT-leveranserna konkurrensutsatts. Falkenbergs kommun beskrivs som ett bra exempel på hur outsourcing kan effektivisera IT-verksamheten med 30–50%.

I Östhammar kommuns budget 2011 är avsatt 22 Mkr. En outsourcing skulle då få en effekt om ca 4 Mkr.

 

Det finns alltså flera goda skäl till att utreda outsourcing av IT-verksamheten.

  • Kompetenshöjande. Spetskompetens erhålls.
  • Högre kvalité på IT-verksamheten och utveckling av densamma.
  • Frigör resurser som kan användas inom kommunens kärnområden, förskolor, grundskolor, äldreboenden och social omsorg.
  • Långsiktig personalförsörjning.
  • Högre tillgänglighet

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi  

att  kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om en outsourcing av kommunens IT-verksamhet ger de fördelar som ovan redovisats.

 

Lars O Holmgren  (Boa)

Ann-Katrin Malmström  (Boa)