Borgerligt Alternativ bildades för att driva en borgerlig politik som för kommunen framåt, där det enda fokuset är kommuninvånarnas bästa. Vår röst, är att driva lokala frågor, som t ex vår grundsinställning att det måste vara balans mellan de olika orterna i kommunen, där det gäller att föra en politik, som tar vara på de olika orternas särställning, för att därigenom stärka kommunen i stort.

Läs mer:

Insändare

Vårt handlingsprogram

Nyhetsarkiv