Politisk representation

 

Borgerligt Alternativ (BoA) fick i valet 2014 två mandat i kommunfullmäktige.

 

Våra Representanter för partiet är:

Ingemar Adén, ANL Ingenjör, ordinarie ledamot kommunfullmäktige, ersättare i Bygg&Miljönämnden

Lars O. Holmgren, företagare, ordinarie ledamot kommunfullmäktige, ersättare i Kommunstyrelsen

Sune Berglund, kemiingenjör, suppleant kommunfullmäktige, ers.i Lokala Säkerhetsnämnden, ledamot MKB-gruppen

Fredrik Jansson, lärare, suppleant kommunfullmäktige, suppleant Barn&Utbildningsnämnden, Referensgruppen (SKB)