Vår styrelse:

 

Ordförande  och                Lars O. Holmgren, Snesslingeberg 106, 742 93 Östhammar

Gruppledare                       Mob.070-652 23 95, info@hmco.se

 Vice Ordförande               Ingemar Adén, Bergsgatan 4, 742 32 Östhammar

                                            Tel.0733- 758 390    familjen.aden@telia.com

Sekreterare                        VAKANT 

Kassör                                VAKANT

Ledamöter                          Sune Berglund, Nerhammaren 73 Harg, 742 95 Hargshamn 

                                            Mob. 073-576 23 71, suneberglund@hotmail.se

                                            Fredrik Jansson, Johannisfors 163, 742 94 Östhammar 

                                            Tel. 0173- 500 01, Mob 070-799 38 47, fredrik@johannisfors.se

                                            Stig Andersson, Torsne 104, 747 91 Alunda

                                            Tel. 0174-300 68, 070- 494 17 89 stigtorsne@hotmail.com

                                            Suppleant

                                            Krister Sällvik, Käbbo 1022, 748 91 Österbybruk

                                            Tel.070-343 17 91, krister@sallvik.se

                                  

                                  Du är alltid välkommen att kontakta någon av oss !