Insändare

Ulbricht mur i Östhammars stad.

2017-08-21

Att Östhammars styrande politiker gör allt för att vansköta Östhammars stads gaturum kan alla se. Det torde vara ett av Sveriges mest vanskötta, och för att finna dess like, får man nog bege sig till forna Östeuropa. Är det för att förstärka den imagen, man nu vill avskilja stadskärnan från vattnet med en Ulbricht mur. Ty på annorlunda vis , kan jag inte betrakta den föreslagna bebyggelsen för Kv.Sjöblick, som nu ligger ute på samråd.

Hans Bergström

Östhammar