Nyhetsarkivet

Markanvisningsavtal

2017-01-15

Eftersträvar Östhammars kommun att göra orealistiska markanvisningsavtal?

Jag läste i UNT onsdagen den 4 jan, att det skall tas fram ett nytt hyreshus projekt i Östhammars tätort. Det lät positivt, men min reaktion blev, inte nu igen, efter att ha läst hela artikeln. Man har precis kommit ur ett optionsavtal, avseende uppförande av ett hotell i Badhusparken, som rann ut i sanden, utan att varit i närheten av start för ett hotellbygge. Vad gör man då?


Ingår ett nytt avtal på samma premisser. Kan det vara någon annan än Östhammars kommunledning, som tror attett bolag, med en person anställd, som helt saknar erfarenhet av, exploatering, produktion och förvaltning, är rätt partner för att ingå ett markanvisningsavtal med kommunen. Detta när avtalet baseras på att bolaget skall exploatera en mark, producera bostäder och sedan förvalta dessa? Syftet är gott, men hur realistiskt är genomförandet. Hur tänker man här?                                         

Hans Bergström  BoA

Östhammar