NYHET

Dp Sjöblick, Östhammar

2017-10-30

Samrådsyttrande              Dp Öregrunds Hamn

2017-10-07

Ulbricht mur i Östhammars stad

2017-08-21

Apropå Folkomröstningar och annat.

2017-03-20

Alunda vatten, vad händer med alla utredningar?

2017-02-09

Orealistiskt markanvisningsavtal

2017-01-15

Interpellation Kärnkraftverket - Räddningstjänsten

2017-01-15

INTERPELLATION             Räddningstjänsten

2017-01-15

Interpellation väg 288

2017-01-08

Insändare ang. Dp vid Gammelhus.

2016-11-04

Insändare ang. Folkomröstning i Kärnavfallsfrågan.

2016-04-23

Motion - Nytt kommunkontor i Alunda.

2016-04-03

Motion; Östhammars kommun Vatten och avloppsstrategi.

2016-02-08

Nya Frösåkerskolan - ett slöseri med skattepengar.

2015-12-14

Motion; Införande av studieplatser i anslutning till kommunens folkbibliotek.

2015-12-14

Säkerställ Gimo Simhall!

2015-08-16

Motion; Alt.former i barnomsorgsverksamheten.

2015-07-09

MOTION; Gestalltningsfrågor i Öh kommun.

2015-07-03

Ta del av våra inlägg - SKB och kommunens affärer!

2015-06-05

Skolan som tillväxtfaktor

2015-03-13

Motion om diarium sökbart via webben

2014-11-24

Vi startar den nya mandatperioden med att lämna in en motion som har syftet att öka insynen och delaktigheten för medborgarna i arbeten som förs i nämnder och förvaltningar.

Läs mer här >>>

Välkommen!

 

Vi söker Dig som är intresserad av att arbeta politiskt med samhällsfrågor, har synpunkter på hur Din tätort ska utvecklas och har idéer för framtidens Östhammars Kommun.

Vårt parti drivs av människor som vill förändra och förbättra människors livskvalité. Du är välkommen att vara en av oss i det arbetet. 

För mer info Kontakta Ann-Katrin Malmström Ordf. 070-5300903 alt. ann-katrin.malmstrom@telia.com

 

********************************************

- Vi har focus på de lokala frågorna.

- Vi bygger 100% av vår politik utifrån den lokala situationen i Östhammars Kommun.

- Vi tror på utveckling, inte avveckling av kommunen, - Brandförsvar, VA-verksamhet. Uppsalakontor  

- Vi tar ansvar för kommunen. 100% närvaro vid Kommunfullmäktiges sammanträden.

                                   DU kan lita på LOKALPARTIET BOA!              

                 

Följ oss på Facebook; facebook.com/boaosthammar.

 

Vi har som lokalparti valt att lyfta frågor som har en lokal avgörande betydelse för många människor. Vi har med enfas drivit frågan om hela kommunens fortsatta utveckling, påtalat demokratiska brister i spåren av den s k "Östhammarsandan" där saker görs upp bland kommunalråden och inte i kommunfullmäktige. Vi har visat på orimligheterna i det s k mervärdesavtalet. Vi har många gånger satt focus på kommunens oförmåga att genomföra professionella fastighetsaffärer, som vad gäller agerandet vid Cirkusplatsen, Sjötorget och nu senast Storbrunn.

Vi har gång på gång poängterat att kommunorganisationens roll är att vara till för invånarna och inte tvärtom. Vi tar framtidsfrågorna på allvar, som nu senast vad gäller kommunens nya kontor i Uppsala, där vi har ett annat alternativ som bättre gynnar vår kommun, vi föreslår lediga lokaler i Alunda. En annan framtidsfråga är kommunens agerande vid den s k Gästrike Vattenaffären. Och så har vi den kanske allra viktigaste, d v s våra barns förmåga att tillgodogöra sig tillräcklig utbildning under sina barn- och ungdomsår i kommunen, där vi varit en stark röst för förändring inom ett område som resultatmässigt ständigt underträffar sig själv.

Som sagt, vi har inte legat på latsidan, och vi räknar med att fortsätta vara "folkets röst". Det är inte gratis att ifrågasätta dumheter och gå sin egen väg baserat på fakta, kunskap och värderingar, som när vi som enda parti även ifrågasätter kommunens snabbt ökande upplåning som ökat med 56% under de fem år vi haft denna sosse/centermajoritet.Det är därför som vi vill att Du ska bli en av oss och tillsammans i nästa val bryta den här kommunens kräftgång och ge den de förutsättningar vi alla förtjänar!

 

 

Stora IT-problem i kommunens organisation!

Det är dags att börja göra något åt problemen istället för att smeta ut dom på andra kommuner som också har problem.

Dagens IT-verksamhert i kommunen fungerar inte tillfredställande, fråga personal och skolor, eller undertecknad.

Det är bråttom! Och inget man löser genom att inrätta en ny "nämnd" d v s en ny politisk sammanslutning 2019!!!!

Det här kostar oss skattebetalare miljoner och åter miljoner i bristande funktionalitet med 1700 anställda och skolor som idag är beroende av 100% IT-funktionalitet i den dagliga undervisningen.

Det är "första hjälpen-åtgärder" som behövs, inte utredningar om ev plastikoperationer!

Stöd oss i kampen om en mer funktionell kommun med en funktionell kommunledning!

Vill du vara med i det arbetet, då är du varmt välkommen!

http://unt.se/…/kritik-mot-planer-pa-ny-it-namnd-4525687.as…

                                

 

Vår information hittar du på

facebook.com/boaosthammar.

Välkommen till en ny mandatperiod, där vi står på Din sida.

 

 Ann-Katrin Malmström, Sune Berglund, Fredrik Jansson, Lars O.Holmgren, Ingemar Adén, Krister Sällvik. 

 

BoA, valfrihetens oppositionsröst i Östhammar!   

Väl mött - boa

 

tillväxt östhammar

 

 

 

 [counter] besökare på sidan