NYHETER

Insändare ang. Folkomröstning i Kärnavfallsfrågan.

2016-04-23

Motion - Nytt kommunkontor i Alunda.

2016-04-03

ÅRSMÖTE 2016

Torsdagen den 7 april kl.19:00, på Edsvägen 16, Östhammar

Lars O Holmgren talar om "Dagsaktuella politiska frågor i Östhammars kommun".                       Vi bjuder på en sallad !      

2016-03-11

Anmäl dig till Ingemar Adén tel.0733-75 83 90 eller A-K Malmström tel.070-530 0903. annkatrin.malmstrom@ telia.com        

Alla varmt Välkomna !

Motion; Östhammars kommun Vatten och avloppsstrategi.

2016-02-08

Nya Frösåkerskolan - ett slöseri med skattepengar.

2015-12-14

Motion; Införande av studieplatser i anslutning till kommunens folkbibliotek.

2015-12-14

Säkerställ Gimo Simhall!

2015-08-16

Motion; Alt.former i barnomsorgsverksamheten.

2015-07-09

MOTION; Gestalltningsfrågor i Öh kommun.

2015-07-03

Ta del av våra inlägg - SKB och kommunens affärer!

2015-06-05

Våtmarken ingen långsiktig lösning för Östhammars reningsverk.

2015-03-13

Skolan som tillväxtfaktor

2015-03-13

Motion om diarium sökbart via webben

2014-11-24

Vi startar den nya mandatperioden med att lämna in en motion som har syftet att öka insynen och delaktigheten för medborgarna i arbeten som förs i nämnder och förvaltningar.

Läs mer här >>>

Med Betongcentern in i framtiden???

2014-02-12

 

 Välkommen!

 till det lokala partiet Borgerligt Alternativ!

Är Du intresserad av vad som händer i din nära miljö, där lokala beslutsfattare avgör hur din vardag ska vara, hur du ska bo, vilka skolor som ska finnas kvar, vilka fritidsmöjligheter din familj ska ha tillgång till eller hur dina äldre ska tas om hand, då är BoA partiet för dig.  

                                         Läs Boa på Facebook; facebook.com/boaosthammar.

 

Folkomröstning - Slutförvar i Forsmark

Ur UNT 160130; "Statsvetare Bruno Kaufmann, som varit ledamot i den statliga demokratiutredningens referensgrupp anser att frågan ja eller nej till slutförvar i Foramark är väl lämpad för en folkomröstning.

- Absolut. Man kan nästan se det som ett obligatoriskt folkomröstningsföremål. Det är ingen verksamhetsfråga, utan ett långsiktigt beslut som ska förankras hos invånarna så långt som möjligt.

Vissa politiker ser en risk med att det skulle bli nej även om myndigheterna anser att säkerheten är tillräcklig. Hur ser du på det?                                                                                                                                      - Så är det alltid. Det finns kunskap och fakta att bygga ett beslut på, men i slutändan lever vi i ett demokratiskt sammanhang och då är det inte experterna som har sista ordet".

Vi i BOa delar helt Bruno Kaufmanns åsikt. Att överlåta en så pricipiellt viktig fråga till Kommunfullmäktige i Östhammar, där vi genom många års erfarenhet vet att "partipiskan"viner, oavsett all förnekelse. Och där politikerna genom alla sina dåliga affärer och beslut har förlorat invånarnas förtroende. Vi Måste få en Folkomröstning i frågan för att legitimera slutförvarets placering i kommunen!

 

Mindrevärdigt mervärde!

Det är ju bra att kommunledningen äntligen insett det orimliga i tidigare kommunal organisation för att hantera mervärdespengarna, och har ändrat sig, om än väldigt lite. 

Och vi får så klart se detta som en första delseger för BoA.

Det är dock inte riktigt att det är KS som skall hantera detta som står i artikeln utan i beslutets-PM:et från kommunen står tydligt KSAU vilket gör att det hela mer är en lek med ord än att göra det enda rimliga, d v s att mervärdespengar som används inom den ordinarie kommunala verksamheten skall hanteras på samma demokratiska sätt som kommunens ordinarie intäkter, d v s kommunalskatten!

Vi kämpar vidare för lokaldemokratin i Östhammar när detta tas upp i kommunfullmäktige!

Vill du vara med i det arbetet, då är du varmt välkommen!

                                 

 

Vår information hittar du på

facebook.com/boaosthammar.

twitter.com/BoAOst

 

Välkommen till en ny mandatperiod, där vi står på Din sida.

 

 Ann-Katrin Malmström, Sune Berglund, Fredrik Jansson, Lars O.Holmgren, Ingemar Adén, Krister Sällvik. 

 

BoA, valfrihetens oppositionsröst i Östhammar!   

Väl mött - boa

 

tillväxt östhammar

 

 

 

 [counter] besökare på sidan